Home » นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

รับเหมา ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน เว็บไซต์ของเราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทุกท่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายนี้ใช้กับ:

 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์: ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราเพื่ออ่านข้อมูล
 • ผู้ใช้บริการเว็บไซต์: ผู้ที่ใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่น สมัครสมาชิก ซื้อสินค้า

เราได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ:

 • ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียด เพื่อทำความเข้าใจถึงหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

รับเหมา ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การตลาดออนไลน์และโฆษณา: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ แสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และวัดผลประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยตลาด: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ พัฒนาเว็บไซต์ และบริการของเรา
 • การตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบ: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดปกติ ป้องกันการฉ้อโกง และรักษาความปลอดภัยของระบบ
 • การพัฒนาเว็บไซต์และประสบการณ์เฉพาะบุคคล: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาเว็บไซต์และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

รับเหมา ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา: ข้อมูลที่ท่านกรอกลงในเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์: ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เช่น หน้าเว็บที่ท่านเข้าชม ระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ อุปกรณ์ที่ใช้
 • ข้อมูลคุกกี้: ข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์
 • ข้อมูลจากบุคคลที่สาม: ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics, Facebook Pixel

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยบุคคลที่สาม

รับเหมา ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน เราใช้บริการจากบุคคลที่สามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ บริการเหล่านี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทของท่าน

 • Google Analytics: วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์
 • Google Tag Manager: จัดการแท็กต่างๆ บนเว็บไซต์
 • Google Maps Embedded: แสดงแผนที่บนเว็บไซต์
 • Youtube Embedded: แสดงวิดีโอบนเว็บไซต์

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขา

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้

 • ขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ
 • ปฏิเสธการใช้คุกกี้: ท่านสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์
 • เข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยติดต่อเรา

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

รับเหมา ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราใช้มาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องข้อมูลของท่าน เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล และการ

ติดต่อเรา รับเหมา ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน

หากท่านมีข้อเสนอแนะ รับเหมา ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้ ติดต่อเรา